Verktyg och strategier för samspel och kommunikation

På den här sidan kan du läsa om olika arbetssätt som kan främja dina elevers lärande och kommunikativa utveckling.

Filmanalys

I artikeln Film som pedagogiskt redskap nedan kan du läsa om hur elever tidigare ofta observerades och bedömdes utifrån hur de utförde en uppgift. Det innebär att eleven inte blev sedd i relation till sin omgivning. Med dagens rika möjligheter att filma i skolans vardag kan vi enkelt göra andra slags observationer, exempelvis titta närmare på kommunikationen mellan lärare och elev eller mellan elever.

På sidan Filmanalys – upplägg och frågeställningar finns ett praktiskt förslag på hur du och dina kollegor kan gå tillväga:

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik innebär bland annat att vi ser till att omgivningen ger eleverna svar på deras inneboende frågor om vad som ska hända. Det handlar ofta om de här frågorna:

  • Vad?
  • Hur?
  • Varför?
  • Var?
  • När?
  • Hur länge?
  • Med vem?
  • Hur mycket?
  • Vad ska hända sen?

Lär mer i Tydliggörande pedagogik, blogginlägg av psykolog David Edfelt på Pedagoginspirations webbplats.

Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering

Artikeln handlar om ett samverkansprojekt. Forskare studerade hur särskilda lekaktiviteter kunde underlätta samspelet mellan barn som hade olika förutsättningar för att röra sig och kommunicera. "En sak som vi har kunnat se är att antalet samspelsinitiativ mellan barn är flest i strukturerade eller formella aktiviteter, alltså aktiviteter som förutsätter att man till exempel hjälper eller tittar på varandra. Barnen fick mycket kontakt bland annat i leken Boccia, som gick ut på att eleverna i förskoleklassen skulle hjälpa grundsärskoleeleverna att lägga och kasta bollen med hjälp av en ränna", säger Nina Klang i artikeln.

Ett gott samspel – en guide om samspelsstrategier

Samspelsguiden Ett gott samspel är utvecklad av Eldorado i samverkan med forskare från Göteborgs universitet. Den visar hur vi i omgivningen kan skapa bättre förutsättningar för samspelsutvecklingen när det gäller elever med svår intellektuell funktionsnedsättning. Guiden utgår ifrån teman som aktivitet, närvaro, invänta, tolka, bekräfta och anpassa uttryckssätt.

Tecken i taktil kommunikation

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Nkcdb, har gett ut en guide som visar i text och bild hur du kan arbeta med tecken i taktil kommunikation.

Kommunikationspass

Ett kommunikationspass är ett dokument i form av en liten bok eller pärm som ger information om en person och dennes kommunikationssätt. Här är ett exempel på en digital variant:

  • Om RättVisat, information om en app för kommunikationspass på Bräcke diakonis webbplats.

Samtalsmatta

Alla har rätt att säga vad de tycker och tänker om olika saker. Samtalsmattan är ett sätt att underlätta för det.

Ritprat och sociala berättelser

Ritprat innebär att prata och rita samtidigt. Seriesamtal, sociala berättelser och konsekvenskartor är olika typer av ritprat. DART har tagit fram en sammanfattande guide:

Publicerat måndag 26 juni 2023