Avslutande reflektion

På den här sidan finns stöd för att reflektera kring vad arbetet med studiepaketets innehåll har bidragit med i ditt eget lärande. 

Instruktion till er som har arbetat kollegialt med studiepaketet

Använd gärna de här frågorna för att göra en återblick på ert lärande och se framåt genom att diskutera gemensamt. Gör minnesanteckningar från samtalet, det är bra både för er och rektor att ha den dokumentationen. 

 • Har ni upptäckt något som ni inte kände till när det gäller era elever? Tänk både på enskilda elever och på grupper.
 • Har ni redan genomfört några förändringar i verksamheten eller i lärmiljön utifrån de nya kunskaperna? Vilka effekter har ni sett?
 • Vad gör ni sedan tidigare som fungerar bra? Hur kan ni ta med er de erfarenheterna in i ert fortsatta arbete?
 • Vilka är de tre viktigaste sakerna som ni vill förändra inom en månad? Vilka saker vill ni förändra på längre sikt? Formulera en överskådlig handlingsplan med rubriker som: Vad? När? Hur? och Vem? Ange vem som har ansvaret för området: du själv, arbetslaget, elevhälsan, rektorn eller någon annan.
 • Hur kan ni göra för att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart?
 • Hur har arbetet med studiepaketet fungerat hos er? Vad var framgångsrikt för ert kollegiala lärande?
 • Vad är nästa steg i ert fortsatta lärande? Tänk utifrån frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

Instruktion till dig som har arbetat enskilt med studiepaketet

Nu är det dags att se tillbaka på vad du har tagit del av i studiepaketet och tänka på vad det kan leda till i ditt fortsatta arbete. Skriv ner dina reflektioner med stöd av frågorna:

 • Har du upptäckt något som du inte kände till när det gäller de elever som du möter? Tänk både på enskilda elever och på grupper.
 • De viktigaste insikterna som jag har fått är...
 • Någonting som jag tror kommer att göra skillnad i mitt uppdrag framöver är...
 • Vad är nästa steg i ditt fortsatta lärande? Tänk utifrån frågorna: Var är jag? Vart ska jag? Hur gör jag? Hur blev det?

Under ditt arbete med studiepaketet har du antagligen identifierat utvecklingsmöjligheter i din skola eller verksamhet. Sammanfatta det viktigaste som borde förbättras, både inom den närmaste tiden och på längre sikt. Formulera en överskådlig handlingsplan med rubriker som: Vad? När? Hur? och Vem? Ange vem som har ansvaret för området: du själv, arbetslaget, annan personal som arbetar med eleverna, elevhälsan, skolledningen eller någon annan.

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten hittar du mycket information och stöd i arbetet.

Specialpedagogisk rådgivning och utredning

Kompetensutveckling

Läromedel och kommunikationssätt

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut tryckta och digitala läromedel för elever som läser ämnesområden. Läromedlen finns att beställa i myndighetens webbutik.
 • På webbplatsen Hitta läromedel kan du söka efter tillgängliga läromedel för den skolform du arbetar i.
 • På sidan Inspiration ämnesområden hittar du lektionsförslag för undervisningen.
 • I Specialpedagogiska skolmyndighetens webbtjänst pictogram.se finns möjlighet att ladda ner Pictogram för att använda i till exempel kommunikationskartor och olika typer av scheman.
 • I tjänsten Ritade tecken kan du hitta ritade bilder från det svenska teckenspråket.
Publicerat tisdag 5 december 2023