Bedömningsstöd för ämnesområden

På den här sidan kan du läsa om stöd i bedömningsarbetet.

Det finns inga bedömningsstöd som är framtagna särskilt för den anpassade grundskolans ämnesområden, det finns bara för anpassade grundskolans ämnen. Du kan använda dig av bedömningsstödet genom att se till syfte, centralt innehåll och mål. Det handlar om Gilla Läsa Skriva för årskurs 1–6, Gilla matematik för årskurs 1–6 och bedömningsstöd i svenska eller svenska som andraspråk i den anpassade grundskolan för årskurs 1.

I den anpassade grundskolans ämnen är vissa av bedömningsstöden obligatoriska, men de är inte obligatoriska för elever som läser ämnesområden. Gilla Läsa Skriva och Gilla matematik finns också för årskurs 7–9. De finns som lösenordskyddade material i Skolverkets bedömningsportal. Din rektor kan hjälpa dig att få tillgång till dem. Materialen är användbara även för de elever som har börjat den anpassade gymnasieskolan.

En anpassad grundskola i Malmö beskriver hur de arbetade med bedömning för lärande i Hur ska vi göra då? Läs mer om samsyn vid formativ bedömning i kapitel 7 och om att göra eleverna i den anpassade grundskolan mer delaktiga i kapitel 8.

Publicerat tisdag 5 december 2023