Bedömningsstöd för ämnesområden

På den här sidan kan du läsa om stöd i bedömningsarbetet.

Det finns inga bedömningsstöd som är framtagna särskilt för grundsärskolans ämnesområden, det finns bara för grundsärskolans ämnen. Du kan använda dig av bedömningsstödet genom att se till syfte, centralt innehåll och mål. Det handlar om Gilla Läsa Skriva för årskurs 1–6, Gilla matematik för årskurs 1–6 och bedömningsstöd i svenska eller svenska som andraspråk i grundsärskolan för årskurs 1.

I grundsärskolans ämnen är vissa av bedömningsstöden obligatoriska, men de är inte obligatoriska för elever som läser ämnesområden. Gilla Läsa Skriva och Gilla matematik finns också för årskurs 7–9. De finns som lösenordskyddade material i Skolverkets bedömningsportal. Din rektor kan hjälpa dig att få tillgång till dem. Materialen är användbara även för de elever som har börjat gymnasiesärskolan.

Under höstterminen 2022 ger Skolverket ut en ny version av skriften Att planera, bedöma och ge återkoppling – stöd för undervisningen. Den innehåller ett nyskrivet kapitel om grund- och gymnasiesärskolan.

En grundsärskola i Malmö beskriver hur de arbetade med bedömning för lärande i Hur ska vi göra då? Läs mer om samsyn vid formativ bedömning i kapitel 7 och om att göra eleverna i grundsärskolan mer delaktiga i kapitel 8.

Publicerat måndag 19 september 2022