Illustration av ett rum där en pojke går på ett övergångsställe. Framför övergångsstället ser vi ett rödljus, en bänk och en tavla där det står

Gå i trafiken

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vänster, höger och vänster igen. Träna på hur det fungerar vid övergångsställe och trafikljus.

För att lära sig hur det fungerar att vara i trafiken och gå över vägen behövs det träning. Ett sätt är att öva rent praktiskt. Här är flera exempel på hur eleverna kan träna sig på hur man gör i trafiken.

Gör så här

  • Börja med att gå promenader i närmiljön.
  • På vilken sida av gång- och cykelbanan ska du gå? (vänster)
  • Hitta ett övergångsställe, hur ser det ut?
  • Hur ser skylten ut?
  • Hur gör man när man ska gå över gatan? Titta vänster, höger, vänster, gå rakt över vägen. Invänta eleverna så att de får bestämma när det är klart att gå över vägen.
  • Hitta ett trafikljus, vad betyder röd och grön gubbe?
  • Är det alltid fritt fram att gå när det är grön gubbe?
  • Om det varken finns övergångsställe eller trafikljus - hur går man över vägen då?

Tips!

Filma med pekplatta när klassen går på gång- och cykelbana och övergångsställe. Titta sedan på filmen i klassrummet och prata om vad de ser.
Fota gärna trafikskyltar som är aktuella, exempelvis.

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans, Ämnesspecifika begrepp

Centralt innehåll

  • genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 10 februari 2023