Julsånger med Ritade tecken 1

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Öva julsånger med stöd av Ritade tecken.

Öva julsånger och öka förståelsen för texten genom att förstärka orden med Ritade tecken.

Förberedelser

Dra ut sångerna på de bifogade PDF-dokumenten.

Gör så här

  • Sitt tillsammans och gå först igenom texten. Vad handlar sångtexten om? Känner ni igen texten? Finns det svåra ord som vi behöver prata om vad de betyder? Och så vidare.
  • Sjung sångerna tillsammans med eleverna.

Ämnesområde

Vardagsaktivitet: Omvärld 

Centralt innehåll

  • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
Publicerat måndag 21 februari 2022