Vägmärken

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad betyder våra vanligaste vägmärken?

Två övningar där eleverna arbetar med några av våra vanligaste vägmärken. I den första övningen ska eleven dra streck mellan mening och rätt vägmärke. I den andra övningen är tanken att eleven drar streck mellan de vägmärken som är likadana.

Arbeta vidare

  • Gå på promenad i närmiljön. Vilka vägmärken kan ni se?
  • Lyssna hur trafikljuset låter när det är grön gubbe och hur det låter när det är röd gubbe.
  • Om det varken finns övergångsställe eller trafikljus - hur går man över vägen då? 

Nedladdningsbart material:

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter, Leva tillsammans, Ämnesspecifika begrepp

Centralt innehåll

  •      genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 10 februari 2023