Pictogram med texten

Vem gör vad?

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad gör en rektor egentligen? Vad ingår i olika yrkens arbetsuppgifter?

Tag reda på mer om olika yrken i närmiljön och dokumentera med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Gör så här

  • Tag reda på mer om olika yrken i närmiljön och dokumentera med hjälp av tekniska hjälpmedel.
  • Börja med en brainstorm.
  • Använd en bild på er skola och fundera på vilka jobb som finns på där - kock, lokalvårdare, bibliotekarie, rektor, vaktmästare med flera.
  • Vad tror ni att de olika yrkesgrupperna gör?
  • Gör tillsammans i ordning frågekort med det ni vill veta om de olika yrkena.
  • Intervjua och filma de olika yrkeskategorierna med exempelvis pekplatta.
  • Titta på filmerna tillsammans. Stämmer det ni trodde olika yrkesgrupper gör med det som framkom vid intervjuerna?

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Omvärld

Centralt innehåll

  • undersöka närmiljön,
  • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Publicerat fredag 10 februari 2023