Illustration av produktionen Luna kollar källan

Källkritik

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur påverkas vi av reklam?

Det är viktigt att vara källkritisk. Men vad innebär det? Fundera tillsammans med eleverna på hur reklam påverkar oss.

Förberedelser

Ta fram ett antal tidningar och reklamtidningar.

Gör så här

 • Klipp ut reklambilder ur tidningar.
 • Titta noga på bilderna tillsammans i klassen.
 • Ta några olika reklambilder, titta och prata om dem tillsammans med eleverna.
  Vad är reklam?
  Vad betyder ordet?
  När används det?
  Vilka använder reklam?
  Varför använder en del reklam?
 • Kan man lita på att informationen i bilden är rätt?
 • Kommer alla att se ut så där när du använt produkten?

Tips!

Klipp ut reklambilder med ett speciellt tema och gör ett bildkollage. Jämför de olika bilderna och titta på skillnader och likheter.

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: – omvärld: metoder för att söka information. Olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

 

Kommunikation: Tolka och förstå

Centralt innehåll

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck.
Publicerat fredag 10 februari 2023