Samtala om det som händer i Ukraina - pratkartor på olika språk

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

De pratar om kriget i Ukraina på TV, sociala medier och radio. Många känner oro och rädsla. Det kan vara svårt att sätta ord på vad vi känner inför det som händer. Att prata om vad som händer och hur det känns kan vara ett stöd.

Samtala tillsammans om det som händer i Ukraina. Kommunikationskartorna finns på svenska, ukrainska, ryska, dari, arabiska, somaliska, engelska och franska.

Via blissonline.se kan du även ta del av kommunikationskartor med bliss-symboler om kriget i Ukraina.

Förberedelser:

  • Dra ut bifogad PDF på det språk som du behöver.  

Nedladdningsbart material:

Gör så här:

  • Välj ett tillfälle som innebär att ni har tid att sitta och prata i lugn och ro utan tidspress.
  • Sitt ner i lugn och ro tillsammans.Prata om det eleverna hört eller sett, hur det känns och svara på elevernas frågor så gott du kan.
  • Använd kommunikationskartan som stöd. 

Tips!

  • Vill ni veta mer om vad som händer i Ukraina, se Lilla Aktuellt Skola.
  • Vill ni göra egna kommunikationskartor som passar just det behov ni har, gå in på https://www.pictogram.se/ Där kan du skapa egna kommunikationskartor i olika storlekar och på olika språk. 

Ämnesområde

Vardagsaktivitet: Omvärld

Centralt innehåll

  • aktuella samhällsfrågor i olika medier
Publicerat fredag 10 februari 2023