Adhd

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som brukar visa sig som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. På denna sida kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när du möter barn eller elever med adhd.

Vad är adhd?

Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det brukar visa sig som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. En del personer med adhd har bara ett av symtomen medan andra har flera. Adhd finns på alla nivåer av intellektuell funktion. Det är stora skillnader mellan individers personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur adhd visar sig.

Hur bemöter jag barn, elever och vuxenstuderande med adhd?

Barn, elever och studerande som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå utbildningens mål ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. För att främja individens lärande och utveckling behövs en grundlig pedagogisk kartläggning och analys. Barns, elevers och studerandes egna tankar om lärande och utveckling är en viktig källa till information.

Samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer är mycket viktig.

Elever med adhd har svårigheter med uppmärksamhet, att kontrollera sina impulser och överaktivitet. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

  • Planera, starta, genomföra och avsluta
  • Organisera
  • Skifta fokus
  • Vara uthållig.

Det är av stor vikt att identifiera styrkor hos barn, elever och vuxna med adhd. I vissa situationer och sammanhang kan de vara spontana, kreativa och påhittiga.

Stöd och rådgivning inom NPF

Hos oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Studiepaket NPF

Ta del av vårt studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med NPF som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Fråga en rådgivare

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare. Vi samlar också frågor och svar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som du kan ta del av.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar på frågor och erbjuder kompetensutveckling.

Läromedel

I våra söktjänster Hitta läromedel och Webbutiken kan du söka efter läromedel utifrån barn och elevers behov.

 

Publicerat fredag 30 september 2022