Bild från ett klassrum. Två elever tittar åt vänster, troligen mot läraren. En av eleverna räcker upp handen.

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF)

Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Personer med dessa funktionsnedsättningar har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information, upplever och bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt.

Det innebär att omgivningen måste ha förståelse för och anpassa sig till de behov personen har för att vardagen ska fungera. Hur de anpassningarna
behöver utformas är både specifika och generella.

För att förskolan och skolan på bästa sätt ska främja utveckling och lärande hos barn, unga och vuxna med annorlunda kognition behövs eventuellt en
pedagogisk kartläggning för att synliggöra personens specifika behov. Den ger kunskaper om hur anpassningar och stöd kan utformas.

Läs mer om hur behov av kognitivt stöd påverkar individen och hur förskolan och skolan kan anpassa lärmiljön till behoven.

Forskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerat måndag 2 november 2020