Elev läser och har hörselskydd

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF)

Adhd och autismspektrumtillstånd (AST) är vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Här kan du läsa mer om NPF och ta del av pedagogiska verktyg.

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom adhd och autismspektrumtillstånd, tänker och uppfattar information och bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Det innebär att förskolan och skolan behöver anpassa sin verksamhet för att möta alla barns och elevers behov.

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger personalen bättre förutsättningar att utforma en mer tillgänglig lärmiljö. Det är i relation till omgivningen och i mötet med lärmiljön som stödbehov uppstår.

Mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Adhd och autismspektrumtillstånd är vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men det finns flera. Det är också vanligt med överlappande svårigheter eller samvariationer såsom en kombination av adhd och autismspektrumtillstånd, eller en kombination av autismspektrumtillstånd och språkstörning. På informationssidorna nedan kan du ta del av beskrivningar, samt generella tips och råd. För djupare information kan du ta del av studiepaket NPF.

Publicerat onsdag 22 februari 2023