Kompetensutveckling inom intellektuell funktionsnedsättning, IF

Här har vi samlat kompetensutveckling och andra aktiviteter som kan vara intressant för dig som arbetar i anpassade skolformer. 

Skolverket och SPSM har ett nära samarbete för att identifiera behov av kompetensutveckling. Vi strävar efter att kunna involvera er som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller komvux som anpassad utbildning i frågor som berör er.

Kurser och konferenser

Här kan du som behöver kompetensutveckling och arbetar inom anpassade skolformer hitta kurser och konferenser. I höst erbjuder vi fler tillfällen för lärande, bland annat i kurser och TeachMeet. 

Du kan också titta på filmade föreläsningar från Mötesplats anpassade skolformer 2023. 

Specialpedagogik för lärande

Nu kan även anpassade skolformer delta i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

Stödmaterial och studiepaket

Läromedel

Inspiration och lektionstips

Nya namn på skolformer och stärkt utbildning

Riksdagen har fattat beslut om nya namn på skolformerna och stärkt utbildning. Ändringarna började gälla den 2 juli 2023.
Läs mer på Skolverkets webbplats. 

Publicerat torsdag 25 april 2024