Kompetensutveckling inom intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Under 2023 sker det förändringar som berör dig som arbetar i olika skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Här har vi samlat kompetensutveckling och andra aktiviteter som kan vara intressant att känna till. 

Skolverket och SPSM har ett nära samarbete för att identifiera behov av kompetensutveckling. Vi strävar efter att kunna involvera er som arbetar i grundsärskola, gymnasiesärskola eller Komvux som särskild utbildning i frågor som berör er. 

Kurser och webbinarier

Stödmaterial och studiepaket

Läromedel

Inspiration och lektionstips

Nya namn på skolformer och stärkt utbildning

Riksdagen har fattat beslut om nya namn på skolformerna och stärkt utbildning. Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023. Läs mer på Skolverkets webbplats. 

Publicerat måndag 6 mars 2023