Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande

En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. Det kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet i förskolan och skolan.

Socialstyrelsen har även tagit fram en Kunskapsguide om adhd som bland annat innehåller en film om bemötande och förhållningssätt i skolan.

Adhd och add

En person som har adhd har främst svårigheter inom exekutiva funktioner, alltså områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna ta initiativ eller hejda impulser. Add är som adhd men utan överaktiviteten. Personen blir lätt distraherad och tappar uppmärksamheten, men är inte överaktiv. Istället kan det vara svårt att komma igång med aktiviteter och att få saker och ting gjorda.

Autism och andra autismspektrumtillstånd

I diagnoserna inom autismspektrumtillstånd, där även Aspergers syndrom ingår, är även andra funktionsområden annorlunda eller nedsatta, som exempelvis förmågan att

  • se sammanhang
  • mentalisera (att föreställa sig det man inte ser och medvetenhet om sitt eget och andras tänkande)
  • samordna sin uppmärksamhet med någon annan.

Autism är även vanligt i kombination med varierande grad av utvecklingsstörning.

Individen kan också ha ett annorlunda sätt att tolka sinnesintryck. Vissa personer kan till exempel ha en överkänslighet för ljud, ljus, beröring eller lukt, medan andra kan ha en nedsatt känslighet inom dessa perceptionsområden.

Detta kan man läsa mer om på Autismforums och Autism- och Aspergerförbundets webbplatser.

Individens behov och egenskaper visar vägen

Personer kan ha samma diagnos men ändå vara olika, unika. Det är viktigt att omgivningen har en generell kunskap om vad till exempel en funktionsnedsättning som autism kan innebära, men i mötet med barn och elever är det individens behov och egenskaper som ska vara vägledande.

Förståelse och ett nyfiket, empatiskt bemötande från omgivningen ger bättre förutsättningar för uppmärksamhet och samspel. Detta ger i sin tur bättre förutsättningar för lärande och social utveckling. Personen själv är en viktig kunskapskälla och kan ge flera av de pedagogiska strategier och förhållningssätt som behövs för att stödja en positiv utveckling.

Förslag på litteratur i ämnet finns i vår litteraturlista

Publicerat onsdag 22 april 2015 Granskat måndag 17 september 2018