Ett fritidshem för alla - rättigheter i lärandet för att utveckla en tillgänglig lärmiljö

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om rättigheter i lärandet på fritidshem utifrån Stödmaterial för tillgänglig utbildning.

 • 13
  onsdag
  november 2024
  08.30 - 11.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 383138
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar.

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått förståelse för tydliggörande pedagogik i den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön under hela skoldagen utifrån ett NPF-perspektiv (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi visar material från SPSM som stöd i arbetet

Webbinariet kommer att ske genom Zoom.

Medverkande

Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86
Louise Bruus, louise.bruus@spsm.se, 010-4735514
Charlotte Jönsson, charlotte.jonsson@spsm.se, 010-4736383

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektor, specialpedagog och speciallärare i fristående och kommunala fritidshem som möter elever som tar del av fritidshemmets verksamhet.  

Mål

Som deltagare har du fått grundläggande kunskaper om rättigheter i lärandet på fritidshem.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86
Louise Bruus, louise.bruus@spsm.se, 010-4735514

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

För att du ska kunna ta del av webbinariet på bästa sätt och kunna delta i de olika momenten är det en stor fördel om du har tillgång till egen dator och tillhörande headset. I gruppdiskussionen är det en fördel för delaktighet och tillgänglighet.Publicerat lördag 13 juli 2024