Ett fritidshem för alla - rättigheter i lärandet för att utveckla en tillgänglig lärmiljö

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om rättigheter i lärandet på fritidshem utifrån Stödmaterial för tillgänglig utbildning.

 • 12
  tisdag
  november 2024
  08.30 - 11.30
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 383110
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Webbinariet varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupperingar.

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare fått förståelse för tydliggörande pedagogik i den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön under hela skoldagen utifrån ett NPF-perspektiv (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi visar material från SPSM som stöd i arbetet

Webbinariet kommer att ske genom Zoom.

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86
Charlotte Jönsson, charlotte.jonsson@spsm.se, 010-4736383
Louise Bruus, louise.bruus@spsm.se, 010-4735514
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Målgruppsbeskrivning

Pedagogisk personal, rektor, specialpedagog och speciallärare i fristående och kommunala fritidshem som möter elever som tar del av fritidshemmets verksamhet.  

Mål

Som deltagare har du fått grundläggande kunskaper om rättigheter i lärandet på fritidshem.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Louise Bruus, louise.bruus@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-473 50 86

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

För att du ska kunna ta del av webbinariet på bästa sätt och kunna delta i de olika momenten är det en stor fördel om du har tillgång till egen dator och tillhörande headset. I gruppdiskussionen är det en fördel för delaktighet och tillgänglighet.Publicerat lördag 13 juli 2024