Illustration av fyra personer sittandes i par vid två bord. Bredvid ett av borden står en person.

Välkommen till Studiepaket dubbla läroplaner

Det här studiepaketet handlar om att planera och genomföra undervisning enligt dubbla läroplaner. Det vänder sig i första hand till lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med elever med intellektuell funktionsnedsättning som är mottagna i den anpassade grundskolan och får sin utbildning i grundskolan.

Studiepaket dubbla läroplaner

Filmen presenterar studiepaket dubbla läroplaner. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 1.40 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

Filmen presenterar studiepaket dubbla läroplaner. Filmen är undertextad, klicka på cc. Speltid 1.40 minuter.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola.

I studiepaketet får du veta mer om vilka konsekvenser intellektuell funktionsnedsättning kan få för lärandet och vad skolan kan göra för att ge eleverna ökade förutsättningar för lärande och delaktighet. Ämnen som tas upp är bland annat aktuella styrdokument, tillgängliga lärmiljöer, samverkan för lärande och bedömningsrelaterade frågor. Innehållet är framtaget för kollegialt lärande men det fungerar lika bra för dig som arbetar med materialet på egen hand.

Förslag på tillvägagångssätt 

Studiepaketet är framtaget för kollegialt lärande och är avsett att användas så här: 

 • Arbetslaget eller gruppen genomför sex gemensamma träffar. Räkna med cirka 90 minuters mötestid per gång.
 • Inför varje träff ska var och en ha tagit del av momentets filmer, poddsamtal och texter på egen hand. Räkna med att detta tar cirka en timme per moment.
 • Efter varje träff ska var och en skriva ner sina tankar om ämnet i ett personligt dokument, en loggbok.
 • Efter moment 3, 4 och 5 finns en uppgift att göra inför nästa träff.
 • För Moment 6 kan mer tid behöva avsättas. Räkna med cirka två timmars inläsningstid och två timmars mötestid.

Att ta del av allt material och genomföra träffar och uppgifter innebär cirka 20 timmars arbetstid per person.

Skolan kan ansöka om att få stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet.

Till dig som rektor

Delar av studiepaketets innehåll är relevant för dig som är rektor eller som arbetar med integrerade elever i grundskolan på övergripande nivå. Det rör sig framförallt om moment 1, 2, 3 och 6.

Ansvar och roller

Börja med att utse en person till kursledare. Den personen ska i god tid förankra med rektor hur och när ni ska genomföra arbetet med studiepaketet. Kursledarens uppgift är att planera ett schema som fungerar utifrån er verksamhet och att informera deltagarna om datum och tider för träffarna. I rollen som kursledare ingår också att gå igenom texter, filmer, reflektionsfrågor och uppgifter i förväg.

I studiepaketet arbetar ni med dessa publikationer i flera av momenten. Det kan vara bra att ladda ner eller beställa hem publikationerna i förväg: 

Förutom en kursledare är det bra att utse en samtalsledare per träff. Samtalsledaren har till uppgift att fördela mötestiden så att ni hinner med reflektionsfrågorna, samt se till att alla får talutrymme.

Planera schema

Alla deltagare ska ha tagit del av det som presenteras under rubrikerna Se, Hör,  Läs och Checklista inför varje träff. Tiden som ni har tillsammans är tänkt att användas till ert kollegiala lärande där ni diskuterar och utvecklar er egen verksamhet utifrån de nya kunskaperna. Om ni vill se filmerna tillsammans behöver ni planera in mer mötestid.

Schemapunkter:

 • inläsning och träff 1
 • inläsning och träff 2
 • inläsning och träff 3
 • genomför en uppgift
 • inläsning och träff 4
 • genomför en uppgift
 • inläsning och träff 5
 • genomför en uppgift
 • inläsning och träff 6

Innehåll i studiepaketet

Moment 1: Utredning och mottagande i anpassade grundskolan

Moment 2: Samverkan för lärande

Moment 3: Styrdokumenten –  en ledstång i arbetet 

Moment 4: Pedagogisk planering

Moment 5: Tillgängliga lärmiljöer

Moment 6: Bedömning och betyg

Publicerat tisdag 5 september 2023