Boende under studier på riksgymnasium

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasier för elever med svårt rörelsehinder kan söka plats på ett elevhem på orten där du studerar.

Vem ansvarar för att ordna med plats på elevhem? 

I Stockholm, Kristianstad och Umeå är det respektive kommun som tillhandahåller och ansvarar för placeringen och i Göteborg är det stiftelsen Bräcke diakoni.

Så här ansöker du om plats på ett elevhem

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tar emot och administrerar ansökningarna om plats på ett elevhem. Beslut om en elevhemsplats tas av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Kriterier för plats på elevhem

För att bli beviljad plats på ett elevhem ska något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Lång restid mellan ordinarie bostad och skola

Om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar per dag ska plats på elevhem beviljas.

  • Särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning påverkar möjligheterna att klara dagliga resor kan en plats beviljas på elevhemmet. Beskriv och motivera i ansökan.

Ansökningsblankett

Ansökan om elevhemsplats (PDF-dokument, 80 bytes)

Avgifter och bidrag

Föreskrifter om avgifter för kost och logi för vissa elever som har plats på skolans elevhem på Skolverkets webbplats

Hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du som har plats på skolans elevhem söka bidrag för kost, logi och för vissa hemresor.

Publicerat onsdag 23 november 2022