Tre elever sitter vid ett bord och kollar i en bok

Kristinaskolan

Kristinaskolan i Härnösand tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. Härnösand med sitt havsnära läge och fina natur stimulerar och ger eleverna en inspirerande studiemiljö.

En skola där alla är någon

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns i varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen utgångspunkt.

Två språk - dubbla möjligheter

Kristinaskolan erbjuder undervisning både på teckenspråk och svenska. Här får eleverna utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik tvåspråkig miljö. Vi har funktionell hörselteknisk utrustning till stöd för bärare av hörapparat eller kokleaimplantat (CI).

Här på vår webbplats kan du se filmer med Ivan och Maria som visar hur tvåspråkighet kan fungera i vardagen efter specialskolan.

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv.

För elever som bor långt från Härnösand, och inte kan dagpendla till skolan, har skolan elevhem. Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. På skolan finns även fritidshem.

Se filmen om Kristinaskolan

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Hälsa på hemma hos enhetschefen, husbyggaren och småbarnsmamman Stina som tidigare har gått på Kristinaskolan.
Publicerat fredag 29 juni 2012 Granskat fredag 30 september 2016
Skolnet

Logga in

Kontakt

Katarina Olsson

010 473 55 70 Skicka e-post

Kristinaskolan, Härnösand

010-473 50 00
Skicka e-post

Kristinagatan 2
Box 1100
871 29 Härnösand
Vägbeskrivning