Tourettes syndrom

Tourettes syndrom visar sig som verbala och motoriska tics i varierande grad. Exempel på sådana tics kan vara ofrivilliga blinkningar, ryckningar, uttrycka ord och harklingar.

Många barn har tics i kortare perioder utan att ha Tourettes syndrom. Om ticsen är både verbala och motoriska och dessutom håller i sig i över ett år, kan det vara fråga om Tourettes syndrom.

Ungefär en procent av världens befolkning har diagnosen Tourettes syndrom. Av de personer som har diagnosen har också ungefär nio av tio någon eller några andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom adhd, tvångssyndrom eller autism.

Tourettes syndrom i skolan

Tourettes syndrom förekommer i alla åldrar, även om debuten ofta sker i åldern 3–10 år och ofta minskar ticsen när man blir äldre men en del har kvar dem som vuxna. Det betyder alltså att en betydande del av de individer som har denna diagnos är i skolåldern.

Att ständigt behöva kämpa med att anpassa sig till omgivningen, till exempel skolmiljön, kan skapa en stor stress. Många personer med Tourettes syndrom kan uppleva ett socialt utanförskap, såväl i skolan som på fritiden.

Många förknippar Tourettes syndrom med att tvångsmässigt yttra fula ord eller göra obscena gester. I själva verket är det bara en del av alla med diagnosen som utvecklar just den typen av verbala tics.

Det är inte effektivt att be en elev att försöka kontrollera sina tics, det kan snarare ge upphov till ännu mer stress, som i sin tur kan göra att ticsen ökar i frekvens. Här behövs en acceptans för olikheter och en förmåga att hitta kreativa lösningar i undervisningen.

Rådgivning kring Tourettes syndrom

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare. Vi samlar också frågor och svar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som du kan ta del av.

Publicerat fredag 22 september 2023