Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

Video

I extramaterialet till dvd-utgåvan av "I rymden finns inga känslor" finns intervjufilmen "Långt ifrån lagom". Filmen är 10.04 minuter lång.

"Aspergers syndrom. En introduktion del 1" på YouTube.
Föreläsning med Jill Söderlund, Daniel Lövenberg och SvenOlof Dahlgren, inspelad på Autismforum 2012. Filmen är cirka en 68 minuter.

"Aspergers syndrom. En introduktion del 2" på YouTube.
Föreläsning med Jill Söderlund, Daniel Lövenberg och SvenOlof Dahlgren, inspelad på Autismforum 2012. Filmen är cirka 72 minuter.

"Goda exempel på kognitiva hjälpmedel" på Youtube
Se filmen om Camilla. Filmen är 5.51 minuter.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 1" på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 1. Filmen är cirka 53 minuter.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 2" på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 2. Filmen är cirka 60 minuter.

Skrifter och webbsidor

"Vad är adhd?" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49. 

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Perception, kognition, samspel och känslor" (PDF-dokument, 762 bytes)
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Lina var en gåta för psykiatrin" på SVT Nyheters webbplats.
Intervju med Lina Liman utifrån hennes bok "Konsten att fejka arabiska".

"Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumstillstånd" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se

Autismforum
habilitering.se/autismforum

Riksförbundet Attention
attention.se

Publicerat onsdag 19 juni 2019