Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Aspergers syndrom. En introduktion del 1" på YouTube.
Föreläsning med Jill Söderlund, Daniel Lövenberg och SvenOlof Dahlgren, inspelad på Autismforum 2012. Filmen är cirka en 68 minuter.

"Aspergers syndrom. En introduktion del 2" på YouTube.
Föreläsning med Jill Söderlund, Daniel Lövenberg och SvenOlof Dahlgren, inspelad på Autismforum 2012. Filmen är cirka 72 minuter.

"Goda exempel på kognitiva hjälpmedel" på Myndigheten för delaktighets webbplats
Se filmen om Camilla (5.51 minuter).

"Leva med autism". Klipp från Nyhetsmorgon (TV4) på YouTube
Intervju med Lina Liman om hennes bok "Konsten att fejka arabiska". Filmen är 9.22 minuter.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 1" på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 1. Filmen är cirka 53 minuter.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 2" på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 2. Filmen är cirka 60 minuter.

Skrifter och webbsidor

"Vad är autistismspektrumtillstånd?" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Perception, kognition, samspel och känslor" (PDF-dokument, 762 bytes)
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumstillstånd" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se

Autismforum
habilitering.se/autismforum

Riksförbundet Attention
attention.se/

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat måndag 11 juni 2018