Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information.

Steg 2: Träff

I det andra steget ska ni som deltar träffas för att reflektera och byta erfarenheter med varandra. Träffen beräknas ta tre timmar. Ni ska ta med er
de uppgifter som ni har gjort på egen hand, i steg 1, till träffen.

Illustration av en grupp män och kvinnor som studerar tillsammans

Kursansvarig och samtalsledare

Det är kursansvarig som sammankallar till träffen. Samtalsledarna håller i gruppdiskussionerna.

Film och gruppdiskussion

Träffen ska inledas med att ni tittar på filmen "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning". Den har tagits fram särskilt för det här syftet. Filmen visar exempel på hur man kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning. När ni har sett filmen samlas ni i grupper för att prata om den, och om det ni tidigare har läst, sett och skrivit på egen hand.

I filmen pratar de medverkande om "IL-systemet". Begreppet IL står för individuellt lärande. Se gärna den extra filmen nedan som T4vux och GRUV i Hässleholm själva har tagit fram för att beskriva sin verksamhet.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning

Filmen är 8.47 minuter.

Extra film

Grundläggande utbildning för vuxna

I den här filmen kan du få veta mer om arbetssättet på T4vux i Hässleholm. Filmen är 5.07 minuter och ger ytterligare information om arbetssättet som filmen ”Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning” lyfter fram.
Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat fredag 27 oktober 2017