Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

Trauma och PTSD
Denna film är en del av en webbutbildning som ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma. Utbildningen har tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa i samarbete med Svenska Röda Korset. Filmen är 10.51 minuter.

Skrifter och webbsidor

"Att må dåligt" på Vårdguidens webbplats

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49.

"Posttraumatiskt stressyndrom" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Psykisk ohälsa. Teman" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Uppdrag Psykisk Hälsa"
Sveriges kommuner och landsting

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Frisk & Fri. Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Jourhavande medmänniska
www.jourhavande-medmanniska.com

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
www.nsph.se

Riksförbundet Balans
balansriks.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare
www.rfhl.se

Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se

SHEDO
shedo.org

Svenska nätverket dubbeldiagnoser
www.sn-dd.se

Svenska OCD-förbundet
www.ocdforbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet
www.angest.se/riks/

Publicerat tisdag 7 januari 2020