Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

Trauma och PTSD
Denna film är en del av en webbutbildning som ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma. Utbildningen har tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa i samarbete med Svenska Röda Korset. Filmen är 10.51 minuter.

Skrifter och webbsidor

På 1177 Vårdguiden finns avsnittet Psykisk hälsa. Där ligger ett flertal artiklar om vad psykisk ohälsa kan innebära, vilken vård som kan vara aktuell och vad som kan vara hjälpsamt i vardagen. Se till exempel artiklarna om bipolär sjukdom, depression och schizofreni. Där finns även länkar till information om exempelvis alkoholism, livskriser och stress.” https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/ 

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49.

"Posttraumatiskt stressyndrom" på Socialstyrelsens webbplats.

"Psykisk ohälsa hos barn och unga" på Socialstyrelsens webbplats.

"Uppdrag Psykisk Hälsa"
Sveriges kommuner och regioner.

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Frisk & Fri. Riksföreningen mot ätstörningar
www.friskfri.se

Jourhavande medmänniska
www.jourhavande-medmanniska.com

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
www.nsph.se

Riksförbundet Balans
balansriks.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se

Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se

SHEDO
shedo.se

Svenska OCD-förbundet
www.ocdforbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet
www.angest.se

Publicerat tisdag 24 maj 2022