Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med:

Autismspektrum­tillstånd

Den här delen av studiepaketet utgår från skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd".

Skrifterna uppdateras med jämna mellanrum. Den senaste versionen av denna skrift är från november 2016 och uppgifter och instruktioner är kopplade till den. Du hittar uppgifter om utgivningsår och månad under förordet.

Arbetet ska genomföras i två steg

I steg 1 ska alla göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en kort skrivuppgift. Detta beräknas ta cirka tre timmar. Gå vidare till Steg 1 – Enskilda uppgifter.

I steg 2 ska ni träffas för att byta erfarenheter och diskutera i grupp. Ni ska inleda med att titta på en film som vi har tagit fram särskilt för det här syftet. Filmen kompletterar skriften och visar exempel hur man inom vuxenutbildning kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Träffen beräknas ta tre timmar. Gå vidare till Steg 2 – Träff.

Fördjupningsmaterial finns under rubriken "Vill du veta mer?".

Det är kursansvarig som håller i fortbildningen.

Publicerat onsdag 16 mars 2016 Granskat fredag 27 oktober 2017

Introduktionsfilm

Introduktionsfilm. Filmen är 3.15 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.