Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Övergripande information

Den här delen av studiepaketet utgår från skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information."

Skrifterna uppdateras med jämna mellanrum. Den senaste versionen av denna skrift är utgiven 2021 och alla uppgifter och instruktioner är kopplade till den. Du hittar uppgiften om tryckåret (2021) på sidan 2 i skriften.

Arbetet ska genomföras i två steg

I steg 1 ska alla göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en kort skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar. Gå vidare till Steg 1 – Enskilda uppgifter

I steg 2 ska ni träffas för att byta erfarenheter och diskutera i grupp. Ni ska inleda med att titta på en film som vi har tagit fram särskilt för det här syftet. Filmen kompletterar skriften och visar exempel hur man inom vuxenutbildning kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Träffen beräknas ta tre timmar. Gå vidare till Steg 2 – Träff

Fördjupningsmaterial finns under rubriken "Vill du veta mer?".

Det är kursansvarig som håller i fortbildningen.

Publicerat måndag 11 juni 2018