Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustrationen visar elev som sitter vid en laptop.

Läsa och reflektera

 

Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd". Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2)

  • Läs stycket "konsekvenserna kan minska" på sidan 7. Vilka kunskaper behöver lärare och andra medarbetare ha för att kunna ge ett gott bemötande till studerande med adhd? För inspiration se vad Ida Bergström säger om bemötande på sidorna 20-21.
  • Läs om uppmärksamhet och hyperaktivitet på sidorna 7-8 och om stöd för koncentrationen på sidan 13. Vilka förutsättningar för god koncentration erbjuder din verksamhet idag? För inspiration se sidorna 18-19 och 20-21.
  • Läs på sidan 8 om motivation och på sidan 13-14 om motivationsstöd. Hur kan du i din verksamhet skapa och upprätthålla strategier som stöttar motivationen? För inspiration se sidorna 18-19 och 20-21.
  • Läs om planerings- och minnesstöd och om att skapa struktur på sidan 12. Läs även om stödpersoner på sidan 14. Hur kan du i ditt arbete ge planerings-, minnes- och strukturstöd? För inspiration se exemplen på sidorna 18-19, 20-21, 22-23 och 24-26.

Om du har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Till dig som inte har adhd

Filmen är skriven av Jessica Hjert Flood på Nestor förlag och producerad av Simon Borka Gunnarsson och Markus Frantz. Filmen är 2.54 minuter.

Jag har ADHD

Filmen är framtagen av Riksförbundet Attention. 22.50 minuter.

ADHD på jobbet

Filmen är framtagen av Riksförbundet Attention. Filmen är 11.26 minuter.

Skriva

Om du har haft en studerande med adhd:

  • Vad gjorde du bra när det kommer till motivation och koncentration?
  • Vad gjorde du bra när det kommer till bemötande?
  • Vad gjorde du bra när det kommer till struktur?
  • Hur märkte du att stödet fungerade?
  • Vad hade du kunnat göra annorlunda?

Om du inte har haft någon studerande med adhd kan du skriva vad du skulle göra om du hade det. Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat fredag 27 oktober 2017