Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Läs och reflektera

Läs skriften "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med autism" (2023)". Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs om planeringsstöd, tids- och minnesstöd, tydliggörande pedagogik och stödperson på sidorna 12-13. Fundera på hur du kan ge sådant stöd i ditt arbete och hur det kan utformas hos er. För inspiration se citaten i de blå cirklarna och intervjun på sidorna 17-18.
  • Läs på sidan 9 om energikrävande vardag, på sidan 13 om möjlighet till vila och extra tid  och på sidan 14 om livet utöver studierna. Hur kan du utforma en lärsituation utan onödig stress och med möjlighet till återhämtning? 
  • Läs på sidan 8 om skiftande språkförståelse, på sidan 13 om visuellt stöd och språkbruk. Hur kan du vara tydlig i din kommunikation? För inspiration se sidan 16.

Om du har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Vad är autismspektrumtillstånd
Filmen reder ut begreppet ”autismspektrumtillstånd”. Den är gjord av Attention 2016 och är 7:57 minuter.

Autism och sinnesintryck

Över- eller underkänslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism. Anna berättar om hur det hon kallar intrycksallergi påverkar henne.

Skriftlig reflektion

Tänk dig att ni har en studerande med autism och att ni ska introducera en ny kollega i arbetslaget. Skriv en instruktion om hur den nya kollegan och ni andra bör agera för att säkerställa:

  • tydlighet i information och kommunikation
  • delaktighet i beslut om stödinsatser
  • strukturstöd
  • att den studiesociala situationen fungerar för alla studerande

Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 28 mars 2023