Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustrationen visar elev som sitter vid en laptop.

Läsa och reflektera

 Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd". Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs om planeringsstöd, tids- och minnesstöd, strukturstöd och stödperson på sidorna 11-12. Fundera på hur du kan ge sådant stöd, och hur det kan utformas, i din verksamhet? För inspiration läs sidorna 16-17 och 20-21.
  • Läs på sidan 9 om energitjuvar, på sidorna 12-13 om möjligheter till vila och extratid och om livet utöver studierna. Hur kan du utforma en lärsituation utan stress med möjlighet till återhämtning? För inspiration läs sidorna 18-19 och 22-23.
  • Läs på sidan 8 om skiftande språkförståelse, på sidan 11-12 om visualisering och språkbruk. Hur kan du vara tydlig i din kommunikation? För inspiration läs sidorna 16-17 och 20-21.

Om du har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Vad är autismspektrumtillstånd
Filmen reder ut begreppet ”autismspektrumtillstånd”. Den är gjord av Attention 2016 och är 7:57 minuter.
Reportage om Andreas

I filmen möter vi Andreas som berättar om sitt liv före och efter att han fick diagnosen Asperger syndrom som 17-åring. Filmen är 7:39 minuter. Klicka på "cc" för att visa undertexten.

Skriva

Tänk dig att ni har en studerande med autismspektrumtillstånd och att ni ska introducera en ny kollega i arbetslaget. Skriv en instruktion till kollegan om hur han eller hon (och ni andra) bör agera för att säkerställa:

  • tydlighet i information och kommunikation
  • delaktighet i beslut om stödinsatser
  • strukturstöd
  • att den studiesociala situationen fungerar för alla studerande

Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat onsdag 19 augusti 2020