Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustration av en kvinna som studerar

Läsa och reflektera

När du har läst "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd" ska du ägna särskild uppmärksamhet åt uppgifterna nedan. Ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs om planeringsstöd, tids- och minnesstöd, strukturstöd och stödperson på sidorna 12-14. Fundera på hur du kan ge sådant stöd, och hur det kan utformas, i din verksamhet? För inspiration läs sidorna 18-19 och 22-23.
  • Läs på sidorna 8-9 om energitjuvar, på sidorna 13-14 om möjligheter till vila och extratid och om livet utöver studierna. Hur kan du utforma en lärsituation utan stress med möjlighet till återhämtning? För inspiration läs sidorna 20-21 och 24-25.
  • Läs på sidan 8 om skiftande språkförståelse, på sidan 13 om visualisering och språkbruk. Hur kan du vara tydlig i din kommunikation? För inspiration läs sidorna 18-19 och 22-23.

Om du har kommit att tänka på situationer som du själv varit med om så lägg dem på minnet och dela gärna med dig när ni träffas.

Se filmerna

Funktionshinder i etableringen

Agneta Söder på Autism- och Aspergerförbundet berättar om vad autism är på konferensen "Etnicitet, kultur och funktionshinder", 2015. Filmen är 35.37 minuter.

"Långt ifrån lagom" på Youtube (10.04)
En intervjufilm med personer som har Aspergers syndrom. Filmen utgör ett extramaterial till dvd-utgåvan av långfilmen "I rymden finns inga känslor".

Skriva

Tänk dig att ni har en studerande med autismspektrumtillstånd och att ni ska introducera en ny kollega i arbetslaget. Skriv en instruktion till kollegan om hur han eller hon (och ni andra) bör agera för att säkerställa:

  • tydlighet i information och kommunikation
  • delaktighet i beslut om stödinsatser
  • strukturstöd
  • att den studiesociala situationen fungerar för alla studerande

Skriv kortfattat och ta med som underlag till träffen (steg 2).

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat onsdag 8 februari 2017