Om materialet

Studiepaket vuxen har getts ut av SPSM sedan 2016. Tidigare kallades studiepaketet Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning.

Materialets texter och filmer är fria att användas för kompetensutveckling. 

Kontaktperson på Specialpedagogiska skolmyndigheten är Aya Stehager.

Publicerat tisdag 28 mars 2023