Om materialet

 

Studiepaketet "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" förkortas ibland till "Studiepaket vuxen". Det startade som ett projekt och är producerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016.

De filmer som SPSM har producerat för studiepaketet är gjorda av Tullbergs kommunikationsbyrå och TakeOff.

Illustrationerna i studiepaketet är gjorda av Li Rosén Zobec.

Texterna på webbsidorna är skrivna av Annika Wallin i samarbete med Marita Andersson, Åsa Rosander Greholt och Anette Wiklund.

Styrgruppen bestod av Sara Håkansson, Leif Näfver, Charlotta Pettersson, Ronnie Pettersson och Mimmi Sandberg.

Projektledare var Annika Wallin, Blira Konsult AB.

Projektgruppen bestod av Marita Andersson, Åsa Rosander Greholt och Anette Wiklund.

Referensgruppen bestod av Brita Hedalm och Gun Nilsson.

Publicerat onsdag 8 februari 2017 Granskat fredag 27 oktober 2017