Om materialet

 

Studiepaketet "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" förkortas ibland till "Studiepaket vuxen". Det startade som ett projekt och producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2016.

De filmer som SPSM har producerat för studiepaketet är gjorda av Tullbergs kommunikationsbyrå och TakeOff.

Texterna på webbsidorna är skrivna av Annika Wallin i samarbete med Marita Andersson, Åsa Rosander Greholt och Anette Wiklund.

Styrgruppen bestod av Sara Håkansson, Leif Näfver, Charlotta Pettersson, Ronnie Pettersson och Mimmi Sandberg.

Projektledare var Annika Wallin, Blira Konsult AB.

Projektgruppen bestod av Marita Andersson, Åsa Rosander Greholt och Anette Wiklund.

Referensgruppen bestod av Brita Hedalm och Gun Nilsson.

Publicerat onsdag 10 juli 2019