Till dig som är deltagare

Kursansvarig kommer att berätta för dig var du hittar det material som du behöver och var och när ni ska träffas. Du som deltagare ska följa instruktionerna här på webbplatsen.

Du kan bidra till ett positivt resultat genom att använda den tid som ni har fått tilldelad för kompetensutveckling väl. Kom förberedd till träffen.

Var aktiv i diskussionerna, dela med dig av egna erfarenheter, lyssna intresserat på vad andra har att säga och medverka till att det blir ett gott klimat i samtalen.

Publicerat fredag 24 mars 2023