Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Adhd och bristande tidsuppfattning" (01.06) på Vimeo
Filmen har tagits fram i ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och projektet Unga berättar, Stockholms stads Kulturskola.

"Goda exempel på kognitiva hjälpmedel" på Youtube
Se filmen om Thomas. Filmen är 5.00 minuter.

"Jolinn – Mitt liv med ADD" på YouTube (7.48 minuter)
Filmen är en del av Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt.

"Mitt huvud är en torktumlare" på YouTube (58 minuter)
En SVT-dokumentär om adhd och add av Mats Jonstam och Gunilla Wirström.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 1" (52.54) på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 1.

"Psykisk ohälsa hos flickor med fokus på ADHD och autism – Del 2" (1.00.36) på YouTube
Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, föreläser på en regional konferens i Göteborg 2012. Del 2.

Skrifter och webbsidor

"adhd på Vårdguidens webbplats"

"adhd" på webbplatsen Kunskapsguiden.se

"Ekonomikoll. Om privatekonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
Riksförbundet Attention
Skriften  berättar om neuropsykiatriska diagnoser och deras konsekvenser och om strategier och hjälpmedel. På sidan 20 finns tips inför möten med personer som har dessa diagnoser.

"Möjligheter till högre studier"
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs särskilt intervjuerna på sidorna 19 till 49.

"Studiepaket: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Riksförbundet Attention
attention.se

Publicerat tisdag 12 maj 2020