Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

Att plugga med dyslexi: Seminarium och föreläsningar.
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 5:01 minuter.

Att plugga med dyslexi: Handledning
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 6:38 minuter.

Att plugga med dyslexi: Examination
Filmen är producerad av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Uppsala Universitet 2017. Filmen är 6:52 minuter.

"Dyslexi och andraspråk" (57.30) på UR:s webbplats
Logoped Bodil Andersson Rack föreläser på ett arrangemang av Skolporten, 2010. Om du inte vill se hela föreläsningen rekommenderar vi att du tittar på de första 17 minuterna och sedan från minut 30.00 till 47.00.

Skrifter och webbsidor

"Anpassningar för oss med dyslexi" på Dyslexiförbundets webbplats (PDF-dokument, 715 bytes).
Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet. Går inte längre att beställa i tryckt version.

Webbplatsen "Inläsningstjänst"

"Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vanliga frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi"
Svenska Dyslexiföreningen

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer och myndigheter

Dyslexiförbundet Skrivknuten
www.dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod

Dyslexistiftelsen
www.dyslexistiftelsen.se

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Publicerat fredag 9 oktober 2020