Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Andraspråksinlärare med inlärningsproblematik - Del 2 av 3"
Specialläraren Cathrin Hafström. (49.32 minuter)

"Andraspråksinlärare med inlärningsproblematik - Del 3 av 3"
Specialläraren Cathrin Hafström. (16.15 minuter)

"Dyslexi och andraspråk" (57.30) på UR:s webbplats
Logoped Bodil Andersson Rack föreläser på ett arrangemang av Skolporten, 2010. Om du inte vill se hela föreläsningen rekommenderar vi att du tittar på de första 17 minuterna och sedan från minut 30.00 till 47.00.

Skrifter och webbsidor

"Anpassningar för oss med dyslexi" på Dyslexiförbundets webbplats.
Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

Webbplatsen "Inläsningstjänst"

"Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vanliga frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi"
Svenska Dyslexiföreningen

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer och myndigheter

Dyslexiförbundet FMLS Skrivknuten
www.dyslexi.org/skrivknuten-info-rad-och-stod

Dyslexistiftelsen
www.dyslexistiftelsen.se

Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se

Svenska Dyslexiföreningen
www.dyslexiforeningen.se

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat fredag 27 oktober 2017