Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Steg 2: Träff

I det andra steget ska ni som deltar träffas för att reflektera och byta erfarenheter med varandra. Träffen beräknas ta tre timmar. Ni ska ta med er de uppgifter som ni har gjort på egen hand, i steg 1, till träffen.

Illustrationen visar en samling elever kring ett bord

Kursansvarig och samtalsledare

Det är kursansvarig som sammankallar till träffen. Samtalsledarna håller i gruppdiskussionerna.

Film och gruppdiskussion

Träffen ska inledas med att ni tittar på filmen "Tillgänglig lärmiljö för vuxna med läs- och skrivsvårigheter" tillsammans. Den har tagits fram särskilt för det här syftet. Filmen visar exempel på hur man kan arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. När ni har sett filmen samlas ni i grupper för att prata om den, och om det ni tidigare har läst, sett och skrivit på egen hand.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med läs- och skrivsvårigheter
Filmen är 6.55 minuter.
Publicerat fredag 27 oktober 2017