Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa.

Steg 1: Enskilda uppgifter

I det första steget ska du göra uppgifter på egen hand. Du ska läsa den aktuella skriften och reflektera kring den, se den eller de filmer som ingår i momentet och sedan göra en skrivuppgift. Arbetet beräknas ta omkring tre timmar.

Illustrationen visar elev som sitter vid en laptop.

Läsa och reflektera

Läs skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa". Gör uppgifterna nedan och ta med dig dina tankar till träffen (steg 2).

  • Läs på sidan 14 om stödperson. Hur skulle du beskriva en stödpersons arbetsuppgifter och ansvar? För inspiration se exemplen på sidorna 18-21.
  • Läs på sidorna 8 om konsekvenser av psykisk ohälsa. Läs också om delmål och pauser på sidan 13. Hur kan du organisera din undervisning så att det finns utrymme för återhämtning? För inspiration se exempel på sidorna 18-25.

Se filmen

Alla människor bär på en historia som du inte vet om

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa och det kan vara vem som helst. Det syns inte alltid på människor vad de tampas med i livet. En film från organisationen Hjärnkoll. 2019 Filmen är 2 minuter.

En film om OCD

Psykolog Sandra Bates förklarar vad tvångstankar och tvångshandlingar innebär. I filmen berättar flera personer om sina egna erfarenheter, till exempel Hjalmar som beskriver hur skolåren påverkades av hans svårigheter. Filmen är undertextad. 2019. Filmen är 19 minuter.

En film om bipolär sjukdom

Siri drömmer om att studera till läkare. I filmen berättar hon om livet före och efter att hon fick sin diagnos i tonåren och om vilka konsekvenser sjukdomen leder till i studierna och i livet i stort. I filmen medverkar även Mia Ramklint, överläkare inom psykiatri, som förklarar vad bipolär sjukdom innebär och om stöd som kan underlätta. Filmen är undertextad. 2019. Filmen är 29 minuter.

Intervju med Salah Haghgo om hans erfarenheter av PTSD

Intervju med Salah Haghgo om hans erfarenheter av PTSD. Filmen är framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR. Filmen är 13.21 minuter.

Skriva

  • Vad kan du göra i din profession, för att skapa trygghet och tydlighet för de studerande i lärmiljön? Gör en lista och ta med som underlag till träffen (steg 2)

Gå vidare till steg 2

Publicerat tisdag 18 augusti 2020