Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning.

Introduktion

Det här studiepaketet handlar om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Det vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Materialet kan användas för fortbildning av ditt arbetslag eller annan personalgrupp. Börja med att titta på introduktionsfilmen.

Studiepaketet baserar sig på en skriftserie som består av sex skrifter. Den övergripande skriften utgör grunden i serien. I den finns bland annat texter om tillgänglighet, delaktighet, inkludering och interkulturellt perspektiv. De andra fem skrifterna beskriver specifika stödinsatser för vuxenstuderande med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning.

Introduktionsfilm

Introduktionsfilm. Filmen är 3.15 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Webbseminarium Studiepaket Vuxen

Webbseminariet sändes när materialet lanserades 2016 och ger en längre presentation av studiepaketet. Filmen är 40.07 minuter.
Publicerat onsdag 8 februari 2017 Granskat fredag 27 oktober 2017