Pictogrambilder: En för fredag med en sol. En för roligt, en glad gubbe med tankebubbla.

Planera fredagskul

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Avsluta veckan med fredagskul, samtidigt som eleverna tränar på att planera, genomföra och utvärdera en vald aktivitet.

Förberedelser

  • Dra ut förslaget på vad man kan göra eller skapa ett eget förslag i pictogram online.
  • Dra ut planeringsunderlaget.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

  • Sitt tillsammans med eleven och samtala om vad hen skulle vilja göra tillsammans med sina klasskompisar. Till stöd kan ni använda förslagsbilderna.
  • när eleven kommit på vad hen vill göra, fundera tillsammans med eleven om

 -aktiviteten ska vara ute eller inne
 -hur länge aktiviteten ska hålla på
 -om det är något vi måste förbereda.

  • när det är dags att genomföra aktiviteten, så får eleven berätta vad de ska göra för sina klasskompisar.
  • dokumentera hela processen tillsammans med eleven genom att eleven självständigt eller med stöd får skriva i planeringsunderlaget.
  • dokumentera även processen med foton för att underlätta för eleven att kunna återberätta vad de gjort vid utvärderingen. 
  • efter avslutad aktivitet, utvärdera tillsammans med eleven hur de tyckte det gick. Använd bilderna som stöd för återberättandet.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Tid

Centralt innehåll

  • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteter.
  • Tidsuppfattning till exempel länge, före och strax.
Publicerat onsdag 15 februari 2023