Pictogram: Hur, många och familj.

Hur många är vi i min familj?

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

En familj kan se ut på många olika sätt. Det kan finnas mammor, pappor, systrar, bröder, bonusföräldrar, fastrar, mostrar, husdjur och andra viktiga personer. Vilka du räknar till din familj bestämmer du själv. I det här tipset pratar vi om familjer och tränar på att räkna. 

Detta lektionstips är inskickat till oss från Payman Alhege, pedagog

Förberedelser

  • Prata med eleverna om deras familjer så att du får en förförståelse för vilka som ingår i just deras familj.
  • Gör sedan i ordning kort med ord, bild och tecken för de olika sorters familjemedlemmarna. Se bifogad PDF för förslag. Gör en uppsättning till varje elev. 
  • Klipp ut och laminera korten.

Nedladdningsbart material: Familj (PDF-dokument, 360 kB)

Gör så här

  • Samla eleverna vid ett bord. Berätta att idag ska ni prata om familjer och träna på att räkna.
  • Gå igenom de olika bildkorten på olika familjemedlemmar. Hur ser bilden ut? Hur stavas det? Hur tecknas det?
  • Berätta sedan om din familj. – Jag har en mamma. Du visar bilden för mamma och tecknar mamma. Sedan lägger du kortet till höger. - Men jag har ingen faster. Du visar kortet för faster och tecknar faster och sedan lägger du kortet i högen till vänster. Fortsätt så tills du har samlat alla dina familjemedlemmar i högen till höger.
  • Sedan är det elevernas tur att i tur och ordning berätta om sin familj på samma sätt. De familjemedlemmar de har läggs i högra högen och de som de inte har läggs i vänstra högen. 
  • När alla elever har berättat om sina familjer hjälps ni åt att sortera dem. Hur många kusiner fanns det? Hur många hundar? Hur många systrar?
  • Avsluta med att prata om hur olika familjer kan se ut. 

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: matematik i vardagen

Centralt innehåll

  • naturliga tal samt hur de kan utryckas med ord, konkret material, symboler och bilder. 
Publicerat torsdag 21 mars 2024