Gör en myrstack

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det kan vara svårt att förstå att en stor del av myrstacken finns under marken. Att göra en myrstack tillsammans är ett roligt sätt att skapa möjlighet för eleverna att förstå hur en myrstack är uppbyggd. 

Förberedelser

  • välj ut en närliggande myrstack som blir passande att gå till.
  • ta fram påsar att samla kvistar och barr i.
  • besök myrstacken och prata om att det bara är en del av stacken som vi kan se. Berätta också om att det finns många gångar och rum i stacken där myrorna förvarar mat, ägg, larver och puppor. Titta på stacken och prata om vad myrorna använder för att bygga sin stack.
  • samla barr och små döda kvistar som ramlat ner på marken.

Gör så här

  • ta fram ett stort papper, vattenfasta pennor, lim samt pensel för att stryka ut limmet.
  • rita upp en myrstack på ett stort papper. Rita en linje som skiljer den del av stacken som är ovanför jorden och den del som är nedanför. Rita gångar, rum och myror i myrstacken med vattenfasta pennor.
  • pensla lim på stacken och limma fast kvistarna och barren. 

Vill du lära dig mer om myror och andra små kryp finns filmer och boken om 10 små kryp i SPSM webbutik.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: Natur, miljö och samhälle.

Centralt innehåll

Några djurs och växters anpassningar till olika årstider, djur, växter och svampar, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Publicerat måndag 12 juni 2023