Ett rutnät med en figur som står vid en startruta.

Börja programmera utan robot

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har ni inte tillgång till robotar i klassrummet? Börja öva grunderna i programmering, där eleverna och pedagogerna är robotarna.

Programmera dina kompisar.

Förberedelser

 • Använd till exempel en vaxduk och gör ett rutnät med 10*10 rutor. Gör rutorna så stora att eleverna kan rymmas i dem. Använd en permanent marker penna.
 • Skriv ut så många pilar du behöver (2 pilar per ark) och startrutan.
 • Klipp isär och laminera.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

 • När du börjar, visa rutnätet och pilarna för eleverna. Berätta att tillsammans med det här rutnätet är pilarna ”magiska”. Pilarna kan berätta hur någon ska röra sig inne i rutnätet. Var noga med att berätta att varje pil bara kan göra en rörelse.
 • Ta hjälp av en annan pedagog.
 • Låt pedagogen ställa sig på startrutan.
 • Eleverna väljer vilken pil de ska börja med.
 • För varje pil som eleverna väljer får pedagogen röra sig likadant. Eleverna programmerar pedagogen.
 • Sedan testar eleverna vara den som blir programmerad.

Förslag

Om det blir för abstrakt för eleverna med pilarna kan man istället vara en elev och en pedagog i rutnätet. Eleven bestämmer var pedagogen ska gå genom att röra vid vänster sida för att få pedagogen att svänga vänster, röra vid höger sida för att få pedagogen att svänga höger och att röra vid ryggen för att få pedagogen att röra sig rakt fram. Alternativt kan pedagogen programmera eleven på lika sätt.

Fortsätt arbeta

 • Eleverna lägger ut pilar och pedagogen får röra sig som de programmerat.
 • Pedagogen lägger ut pilar och eleverna får testa att röra sig som pedagogen programmerat
 • Ställ ut saker till exempel djur i rutnätet och eleverna lägger pilar (programmera) så att de kommer fram till djuret.

Ämnesområde

Verklighetsuppfattning: tekniska lösningar.

Centralt innehåll

Hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse.

Publicerat onsdag 15 februari 2023