Studiepaket Vuxen

Välkommen till "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning".

Omslagen på alla skrifterna till Studiepaket: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning

Det här studiepaketet vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Tanken är att arbetslag och personalgrupper ska kunna använda det för gemensam fortbildning.

Studiepaketet är uppbyggt runt sex skrifter som du kan beställa kostnadsfritt från vår webbshop.

Till varje skrift finns reflektionsfrågor, skrivuppgifter och filmer här på webben. Arbetet beräknas ta totalt sex timmar per skrift.

Gå vidare till sidan Introduktion

Läs mer Om materialet