Frågor och svar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Tone Engen

Töcken i tiden

"Vårt uppdrag är att se tecknen i tiden för att hindra att deras utbildning blir en tid i töcken." Nybloggat av Tone Engen, Utvecklingssamordnare

Illustration av en person med en glödlampa bakom huvudet

Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik?

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar klockan 10-12 och 13-15.

Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter. Fler kontaktvägar till vår myndighet hittar du på sidan Kontakta oss.