Studiepaket blindhet

De två barnen sitter vid ett bord och stickar.

Välkommen till Studiepaket blindhet

Studiepaket blindhet är ett webbaserat material för kompetensutveckling inom blindhet. Materialet ger en introduktion om det som är viktigt att veta när man tar emot ett barn eller en elev med blindhet som läser eller kommer att läsa punktskrift.

Materialet erbjuder ett grundläggande, praktiknära stöd till personal i F–6. Studiepaketet kommer även att byggas på med åldersgrupperna förskola och 7–GY. Inom varje åldersgrupp finns fristående moment som kan läsas i följd eller var för sig.

Materialet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier. På sidan Planeringsstöd finns riktad information till rektorer, specialpedagoger, lärare och resurspersoner.