Stödmaterial om extra anpassningar

Stödmaterial Extra anpassningar som ligger på vår webbplats ska ses över och revideras. Under tiden som det arbetet pågår kommer stödmaterialet att avpubliceras. När materialet är uppdaterat kommer det att finnas tillgängligt på webben igen.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat måndag 16 september 2019