Verktyg och länkar som stöd vid undervisning på distans

Sidan uppdateras löpande.

Här samlar vi länkar till olika digitala verktyg och aktörer som kan underlätta för undervisning på distans och i kontakten med eleverna med funktionsnedsättning. Här finns också tips på artiklar och blogginlägg som kan vara till stöd.

Stöd från SPSM

Länkar till SPSMs sidor:

Digitalt lärande
Specialpedagogiska skolmyndighetens sidor om Digitalt lärande.

Tillgänglighet i operativsystem
Olika operativsystem kan anpassas på olika sätt. Här hittar du information.

Hitta läromedel
Här kan du söka läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Du köper läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Digitala verktyg för kommunikation och interaktion

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger i länkarna nedan några exempel på digitala verktyg. De digitala verktygen tillhandahålls inte av SPSM och myndigheten är inte till någon del ansvarig för de personuppgifter eller övrig information som kan komma att hanteras i dessa digitala verktyg. Om du har frågor kring ett specifikt verktyg ska du vända dig till den som tillhandahåller detta.

Att hålla tät kontakt med eleverna utifrån deras behov är viktigt när vi inte ses i skolan. Här är några verktyg för att hålla kontakt och interagera.

Mentimeter
Ett verktyg för avstämningar, frågor och presentationer som också kan användas för kommunikation. Ger möjlighet till delaktighet.

Socrative
Socrative har liknande möjligheter som Mentimeter.

Groupboard
Groupboard är en interaktiv whiteboardtavla som ni kan samarbeta och diskutera med som stöd. Alla kan skriva på den, elev som lärare.

Whiteboard
En anslagstavla där lärare och elever kan skriva till varandra i realtid. Elev kan också skriva till läraren utan att andra elever ser.

Padlet
Padlet är en digital skrivyta där klassen kan arbeta gemensamt. En ett bra verktyg för delaktighet och samarbete. Du kan komma åt den när som helst och från vilken enhet som helst.

Skype
Möjliggör att du kan mötas på distans med dina elever och kollegor.

Teams
Möjliggör att du kan mötas på distans med dina elever och kollegor.

Facetime
Möjliggör att du kan mötas på distans med dina elever och kollegor. Facetime kan användas på dator, Iphone och Ipad.

Google Hangouts
Möjliggör att du kan mötas på distans med dina elever och kollegor.

Andra digitala lärresurser

Här har vi några exempel på webbresurser som kan användas i undervisningen.

My study web
My study web innehåller videolektioner och övningar i sex olika ämnen för grundskolan.

Khan Academy
Khan Academy är en sida med fria onlineresurser för distansundervisning.

Loops
Onlineresurser för undervisning på distans.

Digitala resurser som stöd i elevhälsoarbetet

Arbetet med att skapa en tillgänglig undervisning är extra viktigt under förändrade förutsättningar. Här behövs elevhälsans samlade kompetenser.

Rädda barnen
Tips och råd om coranaviruset.

BRIS
Artikel om att prata med barn om corona.

Folkhälsomyndigheten
Här kan ni följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbete.

Elevhälsokonsulterna
Blogginlägg om elevhälsans arbete i coronatider.

Resurser om undervisning på distans

Här samlar vi länkar om undervisning på distans.

Skolahemma
Skolahemma från Skolverket ger dig som lärare och rektor tips och stöd.

Pedagogiskpsykologi
Nio resurser för skolpersonal i coronatider

UR-Skolahemma
Temasida där man har valt ut vissa program i varje ämne och årskurs, som passar bra för hemundervisning. Information till lärare med mera.

Några enkla tips för en mer inkluderande distansundervisning
Enkla tips för en inkluderande undervisning på distans.

Resurser för undervisning på distans – elever med blindhet eller synnedsättning

Våra sidor om punktskrift

Våra sidor om punktskrift för pedagoger som vill veta mer om anpassade läromededel

För att läsa SPSM:s läromedel i e-boksformatet Textview behöver du ladda ned ett program från MTM som heter Textview

Mer information om att läsa talböcker hittar du hos MTM, där finns information om Legimus.

Pathstoliteracy
En engelskspråkig webbplats för elever som är blinda eller har en synnedsättning.

Perky Duck är en lightversion av Duxbury och är framtaget framförallt för seende som ska lära sig punktskrift via distansundervisning. Programmet fungerar enbart på PC.
Länk till nedladdningssidan för Perky Duck.
Länk till info om Perky Duck i distansundervisning (i USA).

Artiklar som kan vara ett stöd i arbetet

På sociala medier används #skolahemma för att samla och dela information om undervisning på distans. Här samlar vi digitala resurser som kan vara till nytta för undervisning på distans.

Lineducation
Tips på fjärrundervisning med apple, google och microsoft.

Spsm: så når du elever i behov på distans
Artikel i Skolvärlden med Helene Fägerblad, rådgivare Spsm

Autism & Aspergerförbundet
Lättlästa texter och bilder om Corona, Autism & Aspergerförbundet.

Skolvärlden
Skolvärlden har samlat frågor och svar om Corona på sin webbplats.

Förstelärarens bästa tips till distansundervisningen
Lärarnas tidning har gett ut sina bästa tips för distansundervisning.

Fjärrskolan
Fjärrskolan möjliggör att elever och lärare kan sitta på helt olika platser och ändå mötas och ha gemensamma lektioner.

Skolvärlden - frågor och svar
Corona och hur det påverkar dig som lärare.

Lektionsdesign på distans
Blogg av specialpedagogen Helena Wallberg

Nyanlända elever och distansundervisning
Blogg av Anna Kaya

Tips och råd - att undervisa på distans
Anna Åkerfeldt fil.dr. skriver för Ifous om att undervisa på distans.

Resurser för bildstöd

För många elever kan bildstöd vara ett hjälp att förstå och tydliggöra texter och sammanhang.

Bildstöd
Här kan du skapa bildstöd själv eller hitta bildstöd som redan är producerat.

Information om Coronaviruset med bildstöd
Här hittar du material och tips på tillgänglig information om corona-viruset / covid-19.

Symbolbruket
Symbolbruket utvecklar och anpassar produkter med Widgitsymboler utifrån att det ska vara enkelt att skapa bildstöd för att fler ska kunna kommunicera, förstå och vara delaktiga.

Bedömning på distans

För att samla underlag för bedömning när undervisningen sker på distans behöver uppgifterna utformas med extra struktur och tydlighet, så att så många elever som möjligt känner sig trygga i vad som förväntas. Man kan behöva vara extra tydlig med både hur uppgiften ska genomföras och hur den kommer att utvärderas. Glöm inte bort de anpassningar som eleven normalt har. Dessa måste i allra möjligaste mån följa med in i undervisningen på distans och vid bedömningstillfällena.

  • Fokusera på vad som är viktigt att bedöma just nu och vad som ger mest information om elevens kunskaper. Utforma sen uppgifter som svarar på det.
  • Välj mindre och tätare bedömningstillfällen, i skiftande former. Varierade sätt att visa sina kunskaper på är viktigt. Använd film, ljud, bild och delade dokument. Använd de verktyg som eleverna känner till och sen tidigare kan hantera. Om nya verktyg eller resurser används utbilda i och använd dessa innan bedömningstillfället.
  • Använd dig av dina kollegor för att bedöma tillsammans. Finns det belägg för kunskaper i era ämnen som ni kan använda er av gemensamt? Vad ser dina kollegor för kunskaper och förmågor hos eleven? Vad ser du?
  • Arbeta formativt i större utsträckning. Ge tät och kontinuerlig feedback, för att säkerställa att din undervisning verkligen kommer eleven tillgodo, men också för att eleven ska få förståelse för och kontroll över sin egen lärandeprocess. Använd dig av era digitala kanaler för att samtala med eleven – inte bara genom mail eller chatt.
  • Försök att skapa forum för gruppsamtal genom era digitala verktyg, exempelvis mindre skypegrupper med dig och några elever, för att kunna bedöma t ex diskussioner eller praktiska uppgifter.

"Social interaktion kan ha en särskild betydelse när undervisningen eller bedömningen sker på distans. Det digitala formatet kan därför fungera bra för examinationer i form av muntliga redovisningar, observationer eller arbeten där eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper och där du ser till att alla får komma till tals. Andra konkreta bedömningssituationer kan vara att observera och följa olika slags arbetsprocesser med tydliga slutmål."

Skolverket

Stöd vid bedömning och betygsättning

Skolverket: Sätta betyg när bedömning sker på distans

Skolverket: Bedömning när undervisningen sker på distans

Publicerat torsdag 2 april 2020