Verktyg och länkar som stöd vid undervisning på distans

Här samlar vi länkar till olika digitala verktyg och aktörer som kan underlätta för undervisning på distans och i kontakten med elever med funktionsnedsättning. Här finns också tips på artiklar och blogginlägg som kan vara till stöd.

Det är inte SPSM som tillhandahåller de digitala verktygen. Vi ansvarar inte heller för de personuppgifter eller annan information som dessa digitala verktyg hanterar. Om du har frågor kring ett specifikt verktyg ska du vända dig till den som tillhandahåller detta.

Stöd från SPSM

Digitalt lärande
Specialpedagogiska skolmyndighetens sidor om Digitalt lärande.

Tillgänglighet i operativsystem
Olika operativsystem kan anpassas på olika sätt. Här hittar du information.

Hitta läromedel
Här kan du söka läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Du köper läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Hitta läromedel - Inspiration
Här hittar du inspiration om läromedel för gymnasieskolan och undervisning på distans.

Kostnadsfria digitala läromedel från SPSM
Vi erbjuder våra digitala läromedel kostnadsfritt till och med 30 april 2021.

Pictogram
Här finns informationskarta och kommunikationskarta om corona att ladda ned.

Ritade Tecken
Här finns tecken som stöd att använda i samtal om corona att ladda ned.

Bliss Online
Här finns information om covid-19 och blisskarta att ladda ned.

Stöd från andra aktörer

Skolahemma
Skolahemma ger dig som lärare och rektor tips och stöd under coronapandemin.

UR-Skolahemma
Temasida där man har valt ut vissa program i varje ämne och årskurs, som passar bra för hemundervisning. Information till lärare med mera.

Skolverket
Här hittar du som leder och organiserar skolan stöd för hur du kan organisera för undervisning på distans. Du som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg.

Distanspedagogik.se
En ny resurs från Göteborgs- och Västra Götalandsregionen som hjälper dig att komma igång med att genomföra, utvärdera och utveckla distansundervisning och att välja digitala verktyg.

Academedias webbplats om undervisning på distans

Rädda barnen – Digifritids
Rädda barnen tillsammans med Generation Pep har skapat ett digitalt fritids med åldersanpassat innehåll (6-12 år)

Digitala lektioner Internetstiftelsen

Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism (pdf)
Socialstyrelsen

Stöd i elevhälsoarbetet

Arbetet med att skapa en tillgänglig undervisning är extra viktigt under förändrade förutsättningar. Här behövs elevhälsans samlade kompetenser.

Rädda barnen
Tips och råd om coranaviruset.

BRIS
Frågor och svar om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten
Här kan ni följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbete.

Psykisk hälsa i kristider
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skapat sidor med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Artiklar som kan vara ett stöd i arbetet

På sociala medier används #skolahemma för att samla och dela information om undervisning på distans. Nedan finns en del av det publicerade utbudet.

SPSM: så når du elever i behov på distans
Artikel i Skolvärlden med Helene Fägerblad, rådgivare SPSM

Tips och råd - att undervisa på distans
Anna Åkerfeldt fil.dr. skriver för Ifous om att undervisa på distans.

Några enkla tips för en mer inkluderande distansundervisning
Funktionsrätt Sverige

Resurser för bildstöd

För många elever kan bildstöd vara en hjälp att förstå och tydliggöra texter och sammanhang.

Om att stödja personer med autism genom oroliga tider på Beteendeanalys webbplats

Bildstöd
Här kan du skapa bildstöd själv eller hitta bildstöd som redan är producerat.

Information om coronaviruset med bildstöd på Västra Götaland regionens webbplats
Här hittar du material och tips på tillgänglig information om coronaviruset och covid-19.

Tobii Dynavox
Tobii Dynavox utvecklar och anpassar produkter med PCS-symboler utifrån att det ska vara enkelt att skapa bildstöd för att fler ska kunna kommunicera, förstå och vara delaktiga.

Symbolbruket
Symbolbruket utvecklar och anpassar produkter med Widgitsymboler utifrån att det ska vara enkelt att skapa bildstöd för att fler ska kunna kommunicera, förstå och vara delaktiga.

Pictogramfilm om corona på UR:s webbplats

Logopedförbundets samling med länkar till tillgänglig information om coronaviruset

Bildstöd till corona, DART

Pictogram
Här finns informationskarta och kommunikationskarta om corona att ladda ned.

Ritade Tecken
Här finns tecken som stöd att använda i samtal om corona att ladda ned.

Bliss Online
Här finns information om covid-19 och blisskarta att ladda ned.

Länktips för vårdnadshavare

Skola hemma
Sök pdf-dokumentet Vårdnadshavare - att tänka på inför distansundervisning.

Digifritids
Rädda barnen tillsammans med Generation Pep har skapat ett digitalt fritids med åldersanpassat innehåll (6-12 år).

UR Skola Orka plugga: Plugga smart hemma

Specialpedagogerna Sundbyberg har Checklistor och mallar man kan ladda ned och skriva ut för att underlätta studier hemma.
Sökresultat på ”skolahemma” hos Specialpedagogerna Sundbyberg

Rädda barnen – Tips till dig som är hemma med barn på grund av coronaviruset

BRIS föräldratelefon

Barnafrid (ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet) samlar material Om att hantera coronakrisen.

Podd Fattafamiljen: NPF-familj i coronakrisen

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom
Folkhälsomyndighetens sida med samlad information till barn eller ungdom.

Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism
Socialstyrelsen

Stöd till grund- och gymnasiesärskolan

Undervisning på distans för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Organisera och undervisa på distans

Skolverkets lärportal - Att arbeta med digitala verktyg

Skolverkets lärportal - Tematiska arbetssätt och digitala verktyg

Stöd för SFI-undervisning

Hur går det med SFI-undervisningen? 
UR Skolahemma experterna

Distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) bistår med stöd för lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare i undervisning på distans.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Digitala verktyg i skriftspråksundervisningen
Skolverket

Vuxenutbildning på distans

Distansundervisning på sfi - utmaningar och möjligheter

Stöd och kommunikation - utmanande med SFI på distans

Stöd i utomhuspedagogik

Utomhusundervisning som en del i distansundervisningen på vår webbplats

Utenavet
Nationellt nätverk för främjandet av utomhusbaserat lärande

 

Publicerat onsdag 22 juni 2022