Undervisning på distans

Vid undervisning på distans är det viktigt och kanske nödvändigt att använda och utveckla flexibla arbetsmetoder i undervisningen.

De flesta skolor använder någon form av lärplattform. Vissa av dessa ger möjlighet att bedriva undervisning i, medan andra främst fungerar som kontaktväg mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Elever har olika förutsättningar när det gäller att studera hemma. Kanske måste du bedriva undervisningen och hålla kontakten på olika sätt med olika elever. Det viktigaste är att eleverna kan nå dig och att du kan nå dem under skoltid

  • De verktyg och anpassningar som eleven använder i skolan behövs även vid distansstudier.
  • Arbetssätt och digitala verktyg som möjliggör för en elev att ta till sig eller redovisa en uppgift på olika sätt kan med fördel användas.
  • Ge tydliga instruktioner och ha täta avstämningar med eleven om hur arbetet går. Var tydlig med vad som förväntas av eleven.
Bilden visar flera ritade frågetecken

Frågor och svar om undervisning på distans

Har du också funderingar på de utmaningar den nya skolsituationen kan innebära?

Illustration av en bärbar dator med tre frågetecken på skärmen

Lyckas med digitalt lärande

Vill du underlätta lärandet och göra undervisningen tillgänglig för alla? Vi delar gärna med oss av kunskapen om digitala verktyg för olika pedagogiska sammanhang.

Illustration av två händer som håller i en surfplatta. På skärmen står det: 5/2=2,5

Inspiration och läromedel

Här kan du få inspiration och hitta exempel på läromedel och digitala verktyg för några ämnen i gymnasieskolan. Läromedlen och materialet ska på ett eller annat sätt fungera för elever med funktionsnedsättning. Passa också på att söka runt på webbplatsen efter fler bra läromedel!

Inspiration kring läromedel för gymnasieskolan

Publicerat måndag 7 september 2020