Tillgänglighets­modell

Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning och omfattar, utöver kunskap om den fysiska miljön som lokalernas utformning, även kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska strategier.

När de tre hörnen i modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån barnets och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig.

Ladda ner bild av tillgänglighetsmodellen här

Indikatorer i tillgänglighetsmodellen

Indikatorer till tillgänglighetsmodellen

Varje område i tillgänglighetsmodellen innehåller ett antal indikatorer. Indikatorerna förtydligar viktiga områden i lärmiljön.

Ett verktyg för olika nivåer

Tillgänglighetsmodellen kan bli ett verktyg som ger verksamheten och pedagogen en möjlighet att arbeta för en tillgänglig utbildning utifrån ett
helhetsperspektiv och på olika nivåer. Tillgänglighetsmodellen kan med fördel
användas i det strategiska arbetsmiljöarbetet som görs på förskolor och skolor samt användas som en checklista.

Kort beskrivning av modellen

Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Samspelet påverkar hur långt individen kan nå i sin utveckling och sitt lärande. De fyra delarna bildar en helhet utifrån barns och elevens behov och förutsättningar. En funktionsnedsättning kan få större eller mindre konsekvenser för lärandet.

Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till grund för val av pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns utformning för att göra det möjligt för barnet och eleven att ta till sig kunskap och få förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska miljön i förskolan och skolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och valet av pedagogik.

Ju bättre kunskap verksamheten har kring samspelet av delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. En tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger bättre förutsättningar för barn och elever att lyckas i sitt lärande och för ökad delaktighet.  

Publicerat måndag 22 oktober 2012 Granskat måndag 17 september 2018
Illustration av fyra trianglar som symbolsierar de oliak delarna i tillgänglighetsmodellen

Värderingsverktyg

Tillgänglighetsmodell

Hur arbetar vi för att öka tillgängligheten med hjälp av värderingsverktyget? Längd 05.13.

Tillgänglighetsmodell - teckenspråk

Hur arbetar vi för att öka tillgängligheten med hjälp av värderingsverktyget? Längd 05.13.