Fyra barn med blå förkläden sitter vid ett bord redo för att måla med pensel och färg

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete

Här hittar du stöd och exempel på hur Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan användas som grund för utveckling. På sidan finns även en film och länkar till artiklar som kan ge stöd och inspiration till att utveckla lärmiljön.

Stöd och rådgivning
Om du önskar få rådgivning om hur ni ska använda Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning för att förbättra tillgängligheten i er verksamhet kan du ansöka om specialpedagogiskt stöd.

Kompetensutveckling
Den nätbaserade kursen En tillgänglig utbildning – stöd i processen stödjer arbetet i att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Du kan du söka efter den och andra kurser inom området i vår kursdatabas.

Film om tillgänglig lärmiljö
I filmen ges en bild av hur Valdemarsro gymnasieskola har arbetat med att utveckla lärmiljön för elever inom gymnasiesärskolan

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete

Konferensdokumentation från Lyckas i lärandet
Våren 2017 anordnades en konferens om tillgängliga lärmiljöer på fem olika orter i Sverige. Se dokumentation och filmer från konferensen.

Elevhälsoarbete
våra sidor om elevhälsa kan du läsa om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd för att utveckla elevhälsoarbetet.

Inspirerande exempel
Ta del av artiklar för att se hur andra verksamheter arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Publicerat fredag 2 februari 2018 Granskat måndag 5 mars 2018