Stödmaterial och studiepaket

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och förskolan.

Publicerat fredag 11 mars 2016 Granskat onsdag 23 januari 2019