Bilder som illustrerar AKK

Tecken som AKK

Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken.

Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning.

Behov av TAKK kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.

Utbildning inom TAKK

Publicerat tisdag 17 januari 2023