Specialpedagogisk utredning

Utifrån en förfrågan om specialpedagogiskt stöd kan en specialpedagogisk utredning bli aktuell. SPSM genomför specialpedagogiska utredningar för barn och ungdomar

Målet med en specialpedagogisk utredning är att utifrån det pedagogiska frågeställningarna göra en kartläggning för att belysa och tydliggöra hur närmiljön kan utvecklas för att tillmötesgå barns och elevers behov.

Utredningens innehåll

En specialpedagogisk utredning omfattar i stort följande huvudområden:

  • Kartlägga vilka omgivningsfaktorer som underlättar eller hindrar.
  • Belysa barnets eller ungdomens förutsättningar och behov ur olika aspekter.
  • Beskriva hur omgivningsfaktorer och funktionsnedsättning påverkar barnets eller ungdomens situation.
  • Föreslå åtgärder som kan utveckla och stimulera lärande.

Resultat och rekommendationer sammanställer vi i en skriftlig rapport. Innehållet återkopplar vi även muntligt till berörda personer.

Utredningen sker vid våra resurscenter

En specialpedagogisk utredning genomförs i barnets eller elevens närmiljö och kan också ske vid myndighetens nationella resurscenter:

  • Resurscenter syn
  • Resurscenter tal och språk
  • Resurscenter döv/hörsel
  • Resurscenter dövblind.

Synpunkter och klagomål som gäller Hälso- och sjukvårdspersonal.

Söka specialpedagogiskt stöd

Du söker specialpedagogiskt stöd här på vår webbplats. Formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter och vad din förfrågan gäller hittar du här.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat måndag 8 januari 2018