Dyslexi på prov

Myndigheten för delaktighet (MFD) har utvecklat en kognitionssimulator. Med
simulatorns hjälp får du testa hur en elev med till exempel dyslexi kan uppleva
en lektion på högstadiet.

Till kognitionssimulatorn på MFD:s webbplats

Publicerat onsdag 8 oktober 2014 Granskat torsdag 3 december 2015